Việt Nam
Truy nhập từ mọi nơi
Đăng bởi: administrator ngày 17/01/2019
Bạn có thể kết nối với máy chủ FDrive của mình bằng bất kỳ trình duyệt Web nào, chỉ cần trỏ đến máy chủ FDrive của bạn và nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Đọc thêm

Truy nhập ngoại tuyến
Đăng bởi: administrator ngày 17/01/2019

Nếu bạn muốn lưu trữ các tệp của mình ngoại tuyến, hãy sử dụng Desktop Client để đồng bộ hóa tất cả các tệp trên FDrive của bạn với một hoặc nhiều thư mục của ổ cứng cục bộ của bạn.

Đọc thêm

Giải pháp lưu trữ
Đăng bởi: administrator ngày 17/01/2019
Bạn có thể kiểm soát Fdrivre gần như mọi nơi - nhà riêng hoặc văn phòng, trung tâm dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Nó cho bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu.

Đọc thêm

Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline