Việt Nam

Ưu tiên bảo mật

Fdrive có các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn bao gồm tính năng mã hóa đầu cuối. Nó hỗ trợ các chương trình xác thực, kiểm soát và sơ đồ cấp phép phổ biến.

Mật khẩu bảo mật của Fdrive đang sử dụng xác thực hai yếu tố cho tài khoản của khách hàng giúp khách hàng có thể bảo mật tối đa nhất cho những dữ liệu mà khách hàng đã tải lên Fdrive. 

1.Cấu hình xác thực hai yếu tố 

Trong Cài đặt cá nhân của bạn, hãy tra cứu cài đặt Xác thực yếu tố thứ hai. Trong ví dụ này, đây là TOTP, một mã dựa trên thời gian tương thích với Google Authenticator. 

Bạn sẽ thấy bí mật và mã QR có thể được quét bởi ứng dụng TOTP trên điện thoại của bạn (hoặc thiết bị khác). Tùy thuộc vào ứng dụng hoặc công cụ, nhập mã hoặc quét QR và thiết bị của bạn sẽ hiển thị mã đăng nhập thay đổi sau mỗi 30 giây. 

2.Mã khôi phục trong trường hợp bạn bị mất nhân tố thứ 2 

Bạn nên luôn tạo mã dự phòng cho 2FA. Nếu thiết bị yếu tố thứ 2 của bạn bị đánh cắp hoặc không hoạt động, bạn sẽ có thể sử dụng một trong các mã này để mở khóa tài khoản của mình. Nó hoạt động hiệu quả như một yếu tố thứ 2 dự phòng. Để nhận mã dự phòng, hãy truy cập Cài đặt cá nhân của bạn và xem trong Cài đặt xác thực hai yếu tố. Chọn Tạo mã dự phòng. 

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp danh sách mã dự phòng dùng một lần. Bạn nên đặt những mã này ở một nơi an toàn, ở đâu đó bạn có thể tìm thấy chúng. Không đặt chúng cùng với yếu tố thứ 2 của bạn như điện thoại di động của bạn nhưng hãy chắc chắn rằng nếu bạn mất một, bạn vẫn còn có một yếu tố khác. Giữ chúng ở nhà có lẽ là điều tốt nhất để làm. 

3.Đăng nhập bằng xác thực hai yếu tố 

Sau khi bạn đã đăng xuất và cần phải đăng nhập lại, bạn sẽ thấy một yêu cầu nhập mã TOTP trong trình duyệt của bạn. Chỉ cần nhập mã của bạn: Nếu mã đúng, bạn sẽ được chuyển hướng đến tài khoản FDrive của mình.

 

Lưu ý: Vì mã dựa trên thời gian, điều quan trọng là đồng hồ của máy chủ và đồng hồ điện thoại của bạn gần như được đồng bộ hóa. Thời gian trôi dạt vài giây sẽ không thành vấn đề.

4.Sử dụng ứng dụng khách với xác thực hai yếu tố

Khi bạn đã bật 2FA, khách của bạn sẽ không còn có thể kết nối với chỉ mật khẩu của bạn trừ khi họ cũng có hỗ trợ xác thực hai yếu tố. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên tạo mật khẩu dành riêng cho thiết bị cho họ.

Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline