Việt Nam

Giải pháp lưu trữ

Đăng bởi: administrator ngày 17/01/2019

Bạn có thể kiểm soát Fdrivre gần như mọi nơi - nhà riêng hoặc văn phòng, trung tâm dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Nó cho bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu.

Fdrive có ứng dụng Bộ nhớ ngoài cho phép bạn gắn các dịch vụ lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như Google Drive, Dropbox, Amazon S3, máy chủ lưu trữ SMB / CIFS và máy chủ FTP trong FDrive. Quản trị viên máy chủ FDrive của bạn kiểm soát cái nào trong số này có sẵn cho bạn. 

Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline