Việt Nam
Lợi nhuận trước thuế 11 tháng của FPT tăng 35%, vượt kế hoạch cả năm 2018
Đăng bởi: admin ngày 24/01/2019
Kết thúc 11 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 20.487 tỷ đồng và 3.571 tỷ đồng, tương đương 94% và 102% kế hoạch cả năm, tăng 21% và 35% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex...

Đọc thêm

12
Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline