Việt Nam

Truy nhập ngoại tuyến

Đăng bởi: administrator ngày 17/01/2019
Nếu bạn muốn lưu trữ các tệp của mình ngoại tuyến, hãy sử dụng Desktop Client để đồng bộ hóa tất cả các tệp trên FDrive của bạn với một hoặc nhiều thư mục của ổ cứng cục bộ của bạn.
Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline