Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Thị trường điện toán đám mây tiếp tục cho thấy các kết quả bất ngờ, vượt ngoài dự đoán. Ngay cả khi cơn sốt của các startup có dấu hiệu nguội đi ở Thung lũng Silicon, 3 ông lớn về điện toán đám mây là Amazon, Microsoft và Google đều thông báo tăng trưởng doanh thu trong ngành kinh doanh này. Ngoài ra, quy mô của “đám mây” cũng đang rộng ra nhanh chóng với sự tham gia của nhiều tay chơi khác.