Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Sáng chế đề cập đến hệ thống lưu trữ dữ liệu, có thể được định nghĩa bằng phần mềm, được bổ sung thêm tính năng khả dụng cao.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Với sự phát triển của điện toán đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ trên internet đã phát triển các hệ thống cho phép lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với hiệu suất cao, độ ổn định tốt và khả năng mở rộng theo chiều ngang. Nhiều hệ thống như vậy trên thế giới được xây dựng dựa trên phần mềm LizardFS. Ngay tại Việt Nam, các hệ thống lưu trữ đang được xây dựng, với dung lượng lên đến nhiều terabyte và không ngừng mở rộng. Ví dụ như các hệ thống điện toán đám mây, hệ thống lưu trữ phim ảnh, hoặc video thu được từ mạng lưới kết nối với các máy quay an ninh. Việc xây dựng một hệ thống lưu trữ tập trung, đáp ứng được cả về hiệu suất hoạt động, độ ổn định, có khả năng mở rộng và chi phí thấp luôn là bài toán đòi hỏi doanh nghiệp phải có lựa chọn đúng đắn ngay từ đầu.