Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Bảng giá
Bảng giá

Bảng giá chính thức của các gói dịch vụ:

FeATURESTANDARDMediumADVANCEproPlatinum
USER25200400600Unlimited
TECHNICAL SUPPORT24/7/36524/7/36524/7/36524/7/36524/7/365
HDD (GB)40GB60GB100GB150GB200 GB
Data Transfer
Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Bandwidth (Mbps)UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Chi Phí
14.000 / ngày25.000/ngày

48.000 / ngày

75.000 / ngày100.000/ ngày