Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Bảng giá
Bảng giá

Bảng giá chính thức của các gói dịch vụ:

Cloud Server STANDARDMediumADVANCEprobusiness
vCPU (core)1 vCPU2 vCPU2 vCPU4 vCPU6 vCPU
RAM (GB )
1GB Ram2 GB Ram4 GB Ram6 GB Ram8 G Ram
HDD (GB)40GB60GB100GB150GB200 GB
Data Transfer
Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Bandwidth (Mbps)100Mbps100Mbps150Mbps150Mbps150Mbps
Chi Phí
14.000 / ngày25.000/ngày

48.000 / ngày

75.000 / ngày100.000/ ngày